Login:

KOPIFON er under afvikling

KOPIFON var den forening, som på vegne af danske og udenlandske fonogramproducenter - eller disses rettighedshavere - modtog, administrerede og fordelte vederlag fra salget af blanke medier, hvorpå lyd kunne optages. KOPIFON's arbejde består i dag alene i en afvikling af foreningens aktiviteter.

KOPIFON befinder sig på nuværende tidspunkt i en overgangsperiode og har derfor ingen administration eller sekretariat. Dette indebærer, at der desværre er store forsinkelser på udbetaling af støttemidler til blandt andet messedeltagelse samt behandling af nye ansøgninger. Ansøgninger, som allerede er blevet behandlet, vil modtage den tildelte støtte snarest muligt.

Kopifons bestyrelse arbejder på nuværende tidspunkt på at skabe et overblik over Kopifons konti med henblik på udbetaling. I dette arbejde assisterer IFPI Kopifons bestyrelse.

Vi henviser i øvrigt til mpo.dk.