Login:

Vi administrerer...

KOPIFON er den forening, som på vegne af danske og udenlandske fonogramproducenter - eller disses rettighedshavere - modtager, administrerer og fordeler vederlag fra salget af blanke lydbånd og andre medier, hvorpå lyd kan optages.

KOPIFON er enemodtager af producentandelen fra Copydans forvaltningssektor KulturPlus. KOPIFON fordeler pengene til de danske og udenlandske rettighedshavere efter bestemmelserne i ophavsretslovens
§§ 39-46.

KOPIFON forvalter desuden musikproducenternes andel af den kollektive
pulje under COPYDAN KulturPlus.

... og du spiller!